Juridische informatie

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten en in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website https://www.hublet.be/ of https://www.hublet.com/ worden beheerd door HUBLET en zijn exclusief eigendom. Op basis van deze rechten is het verboden om informatie of materiaal op de website te wijzigen, te kopiëren, te verzenden, te reproduceren, te publiceren of in afgeleide werken te gebruiken.

Privacybeleid

U stemt ermee in dat uw gegevens zullen worden gebruikt voor het beheer van klantengegevens, orderbeheer, aflevering en facturering, het volgen van solvabiliteit, voor marketing- en reclamedoeleinden.

Bovendien kunt u uw gegevens altijd bekijken en wijzigen.